OGRODY GRAUA, WROCŁAW – PROJEKT SZATY ROŚLINNEJ

Lokalizacja: ul.Gdańska, Wrocław
Autorzy: Monika Marzuchowska, Maciej Motas (arborysta.com)
Wizualizacje: ECHO INVESTMENT
Rok: 2018

Projekt szaty roślinnej do projektu budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku d. Przytułku Fundacji Heimannów na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce przy ul.Gdańskiej 2 we Wrocławiu.

Podstawowym założeniem projektowym było zagospodarowanie terenu ogrodu znajdującego się w północno-zachodniej części działki oraz połączenie go z projektowanym układem komunikacyjnym prowadzącym od projektowanych budynków. Proponowany skład gatunków nawiązuje do gatunków roślin znajdujących się nad ziałce m.in. bluszcz pospolity Hedera helix. Projektowane na sadzenia szaty roślinnej są wkomponowane w istniejący układ zieleni o dużych walorach przyrodniczych: starodrzew oraz głogi szkarłatne Crataegus coccinea rosnące tuż przy ogrodzeniu.