DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, WROCŁAW – KONCEPCJA SZATY ROŚLINNEJ

Lokalizacja: pl. Hirszfelda, Wrocław
Autorzy:  Monika Marzuchowska, Maciej Motas (arborysta.com)
Konsultacja w sprawie projektu bylin:
mgr. inż. Witold Jan Pepłowski
mgr. inż. arch. kraj. Karolina Michalak
Rok: 2017

Celem opracowania jest sporządzenie projektu szaty roślinnej dla terenu Dolnośląskiego Centrum Onkologii przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu. 

Podstawowym założeniem projektowym było wprowadzenie uporządkowanego i spójnego układu zieleni na terenie szpitala. Motywem przewodnim całego układu są byliny, które tworzą barwne układy i dają możliwość różnorodnych kompozycji. 

Głównym zadaniem projektowym było zagospodarowanie skweru centralnego zlokalizowanego pomiędzy budynkami A i B na terenie opracowania, który służyłby jako dodatkowa przestrzeń wypoczynku biernego dla pacjentów szpitala oraz dla osób odwiedzających szpital. Założeniem projektowym dla całego terenu jest to aby zieleń towarzyszyła, a nie dominowała nad funkcją całego obiektu. Główne ciągi komunikacyjne, zarówno piesze, jak i jezdne zostały zachowane, według starego układu. Według wytycznych, uporządkowano ruch rowerowy na terenie, projektując lokalizacje dwóch wiat rowerowych

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SKWERU CENTRALNEGO