MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH FORM ZIELENI W PROGRAMACH REWITALIZACJI OSIEDLI MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH PRZY PL. GRUNWALDZKIM WE WROCŁAWIU – PRACA MAGISTERSKA 

Lokalizacja: Pl. Grunwaldzki, Wrocław
Autorzy: Monika Marzuchowska
Rok: 2016
Praca powstała pod opieką dr hab. inż. Beaty Gawryszewskiej.

Cel pracy: sformułowanie wytycznych dotyczących rewitalizacji osiedli mieszkaniowych powstałych w II poł. XX wieku oraz opracowanie koncepcji projektowej z wykorzystanie alternatywnych form zieleni. Obszar opracowania: zespół budynków mieszkalno-usługowych przy pl. Grunwaldzim we Wrocławiu. W procesie rewitalizacji zespołu budynków przy pl. Grunwaldzkim konieczny jest udział lokalnej społeczności.

Cały proces obejmuje dwa podejścia, które wspólnie realizowane mogą dać pożądane efekty: 1. Wprowadzenie programu partycypacyjnego, który ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat historii i znaczenia budynków, zachęcenie do zazieleniania własnych balkonów kompozycjami roślin, które razem tworzyłyby zieloną elewację oraz udział mieszkańców w tworzeniu ogrodu sąsiedzkiego na dachu budynku mieszkalnego. 2. Koncepcja projektowa zielonego dachu ekstensywnego na dachu obiektów, na którym docelowo mają powstać ogrody sąsiedzkie. Przestrzeń będzie służyła integracji lokalnej społeczności oraz wypoczynkowi. 

 

 

 

KONCEPCJA DACHU EKSTENSYWNEGO

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Drewnianą konstrukcję na dachu zaprojektowano z myślą o zróżnicowanym wieku odbiorców. Może być miejscem odpoczynku, integracji sąsiadów, a także dzięki zawieszonym huśtawkom stanowić element zabawowy, zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych starszych użytkowników. Zastosowanie pnączy dodaje dekoracyjnonści całej konstrukcji i sprawia, że jest miejscem zapewniającym zielony azyl.  


Ławka została zaprojektowana w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń na dachu. Wykorzystane materiały czyli drewno oraz surowy beton mają nawiązywać do materiałów użytych w pierwotnym projekcie osiedla. Wkomponowane w konstrukcje ławki rośliny ożywiają przestrzeń i łagodzą jej geometryczne kształty.