PROGRAM PRAC PIELĘGNACYJNCH dLA aLEI  GRABOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W ZABYTKOWYM PARKU RADOLIŃSKICH W JAROCINIE 

Lokalizacja: Park Radolińskich, Jarocin
Autorzy: Monika Marzuchowska, Maciej Motas (arborysta.com Pracownia Architektury Krajobrazu Maciej Motas)
Rok: 2017

Opracowanie dotyczy tworzenia programu prac pielęgnacyjnych dla alei grabowej zlokalizowanej w zabytkowym Parku Radolińskich w Jarocinie. Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy opisującej zakres i sposób prac pielęgnacyjnych dla ww. alei grabowej, wraz ze wskazaniem nowych miejsc do nasadzeń w obrębie alei oraz weryfikacja drzew do usunięcia. 

Obszar parku jest objęty ochroną konserwatorską – wpisany do rejestru zabytków jako założenie pałacowo-parkowe (data wpisu 20.12.2006 r, PL.1.9.ZIPOZ.NID.N_30_ZE.49384).

Zakres prac: a) przygotowanie przeglądu informacji historycznych dotyczących alei grabowej. b) opracowanie kompleksowego programu prac pielęgnacyjnych, który uwzględnia: 

1. zabiegi w koronach drzew, sposób wykonywania cięć na drzewach wraz z uwzględnieniem etapowania prac oraz rodzaj zabiegów do wykonywania, z uwzględnieniem terminów ich wykonania, 

2. zabiegi w obrębie korzeni drzew – sposób rozluźnienia nadmiernie zagęszczonej gleby wokół drzew (np. AirSpade) zabezpieczenie korzeni drzew, 

3. ewentualnie inne zabiegi poprawiające warunki wegetacyjne drzew, 

4. propozycje miejsc nowych nasadzeń drzew w alei grabowej, ich ilość oraz optymalna wielkość. 

5. szacunkowy kosztorys przedstawiający koszty jakie Inwestor będzie musiał ponieść realizując prace pielęgnacyjne.