„PARK ŚLĄSKI. TY TU TWORZYSZ ” JAK POWINIEN BYĆ ZORGANIZOWANY PARK ŚLĄSKI, BY STAŁ SIĘ SERCEM I PŁUCAMI REGIONU? – PROJEKT Z TEMATU SERVICE DESIGN

Lokalizacja: Park Śląski, Chorzów
Autorzy: Monika Marzuchowska, Agnieszka Gliszczyńska, Ula Kotowska, Marta Kossowska, Piotr Owczarek
Rok: 2018r.
Projekt realizowany w ramach studiów podyplomowych Service Design na School of Form w Poznaniu we współpracy z Parkiem Śląskim – Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

Przestrzeń miejska, w tym również parków miejskich, powinna bronić się przed prywatyzacją i komercjalizacją i pozostać przestrzenią dla ludzi. Poprzez nasz projekt chcemy aktywizować, budować wspólnotę, umożliwić współkreację przestrzeni i integrować z nią lokalną społeczność.

Wychodzimy tym samym naprzeciw potrzebom ludzi mieszkających w sąsiedztwie Parku Śląskiego oraz nawiązujemy do trendów, które będą kształtować najbliższą przyszłość

O NASZYM PROCESIE 

FAZA DISCOVER (BADANIE POTRZEB)

Badania przeprowadziliśmy z wykorzystaniem następujących technik: ankiety, wywiady pogłębione oraz desk research. Przeprowadziliśmy również wizję lokalną w Parku Śląskim.

Wnioski z etapu badawczego:

1. Park Śląski, pomimo ogromnych rozmiarów i unikalnej oferty, ma przede wszystkim znaczenie lokalne – mieszkańcy najbliższej okolicy traktują go
jako szczególne dobro, jest on ważną częścią ich życia. Natomiast większość ankietowanych osób spoza regionu w ogóle o nim nie słyszała.
2. Głównymi atutami Parku jest jego rozmiar i fakt, że jest wyjątkową oazą zieleni w industrialnym obszarze Śląska.
Atrakcje Parku mają mniejsze
znaczenie, niż codzienny dostęp do zadbanej zieleni
.
3. Atrakcje i wydarzenia w Parku są główną przyczyną odwiedzania go przez mieszkańców bardziej oddalonych części Śląska, nie generują jednak tak
częstych wizyt jak te z najbliższych okolic.
4. Barierami w korzystaniu z Parku dla osób z nim bywających są problemy z parkowaniem i duży obszar, w którym czasem trudno się poruszać
i odnaleźć. Utrudnione jest także dotarcie do kompleksowej informacji o ofercie Parku.
5. Główną b
arierą w korzystaniu z Parku dla osób spoza regionu jest niemal zupełny brak wiedzy o tym, że w ogóle takie miejsce istnieje lub,
że coś interesującego się w nim dzieje.
Przeszkodą może być też stereotypowe postrzeganie całego Śląska jako brudnego, industrialnego regionu.
6. W świadomości osób spoza Śląska – jeśli w ogóle coś wiedzą o Parku – funkcjonują raczej jego pojedyncze elementy (np. dość dobrze
rozpoznawalne Planetarium) niż
Park jako spójna całość.
7. Zaangażowanie emocjonalne mieszkańców najbliższych okolic Parku i żywe zainteresowanie tym, co się w Parku dzieje, może być solidną bazą do
budowania
partycypacyjnego modelu rozwijania Parku i jego oferty.
8. Ważną cechą Parku jest
multifunkcjonalność. Może stać się miejscem, w którym różne grupy będą realizować różne aktywności, nie wchodząc
sobie w drogę. Wymaga to czytelnego wydzielenia stref w Parku i lepszego zagospodarowania mniej uczęszczanych terenów, m.in. w okolicach
Planetarium

FAZA DEFINE (DEFINIOWANIE ODBIORCY I PROPOZYCJA WARTOŚCI)

Na tym etapie skupiliśmy się na opracowaniu PERSON  czyli modelów potencjalnych użytkowników, opisujących ich cechy, umiejętności, doświadczenia, potrzeby oraz cele. Dla person stworzyliśmy propozycje wartości. 

Faza Define – wytyczne projektowe: 

Projektowana usługa powinna spełniać następujące kryteria: 

1. Buduje trwałe zaangażowanie mieszkańców najbliższej okolicy Parku oraz działających na tym terenie organizacji.
2. Jest
dostępna dla użytkowników w różnym wieku i sytuacji życiowej, włączając osoby starsze, rodziny z małymi dziećmi, młodzież, osoby
aktywne zawodowo.
3. Zapewnia
łatwy dostęp do informacji o wydarzeniach organizowanych w ramach usługi.
4. Posiada
niski próg wejścia: skorzystanie z usługi nie wymaga doświadczenia w organizowaniu wydarzeń czy znajomości złożonych procedur.
5. Umożliwia realizowanie na terenie parku
różnego typu aktywności: sportowych, sąsiedzkich, towarzyskich, związanych z edukacją czy pracą
zawodową.
6. W pierwszym etapie może być wdrożona w oparciu o istniejące już w Parku zasoby materialne (przestrzenie, meble, ewentualnie budynki).
7. Może być skalowana, tj. w pierwszej fazie można ją wdrożyć w jednym z obszarów i w oparciu o niezautomatyzowany proces, a na kolejnych
etapach ją rozszerzać i automatyzować.

FAZA DEVELOP (ROZWIJANIE KONCEPCJI)

Techniki kreatywne używane są w fazie generowania pomysłów na realizację usługi. Ich cechą charakterystyczną jest otworzenie się na
nieograniczone działanie wyobraźni, korzystanie z gry skojarzeń i metafor, poszukiwanie ukrytych znaczeń. Ważne jest, aby na tym etapie nie
krępować swojej kreatywności myśleniem o ograniczeniach czy ryzykach. Techniki kreatywne pozwalają na wygenerowanie w szybkim czasie wielu
pomysłów rozwiązań, a także odkrywają nowe, niezauważone wcześniej konteksty.

Spośród wielu technik, jakich mieliśmy okazję spróbować, dla naszej usługi
najbardziej znaczące okazały się:
• “Pinokio” – czyli antropomorfzacja przedmiotu usługi (w naszym
wypadku Parku Śląskiego);
• Burza mózgów

Techniki użyte na początku procesu dostarczyły nam wniosków, na podstawie których stosowaliśmy kolejne techniki rozwijania koncepcji:

  • storybord
  • mapa emocji
  • projektowanie ścieżki użytkownika
  • projektowanie doświadczeń
  • service blueprint
  • testowanie

Wnioski z etapu rozwijania koncepcji: 

1. Prezentacja prototypu w formie flmu animowanego pozwoliła w przystępny sposób przedstawić dość złożoną usługę. Film wywołał
zainteresowanie i żywe emocje.
Rekomendacja: opowiedzenie historii “prawdziwego użytkownika” może być dobrym sposobem na zaprezentowanie usługi i zachęcenie
do skorzystania z niej.
2. Zainscenizowana rozmowa telefoniczna pomiędzy koordynatorem a organizatorem wydarzenia była chaotyczna, pojawiało się w niej
dużo wątków i informacji, co utrudniało jej zrozumienie.
Rekomendacja: Więcej informacji na temat organizacji wydarzenia (kalendarz, mapy, informacje o dostępnym sprzęcie, kanałach
komunikacji), powinno być podanych wcześniej, np. na stronie internetowej. Dzięki temu użytkownik decydujący się na organizację
będzie już posiadał pewną wiedzę i rozmowa będzie prostsza do przeprowadzenia.
3. Język, jakiego używamy komunikując usługę (hub, influencer, lokalna społeczność) będzie niezrozumiały
i onieśmielający dla przeciętnego użytkownika Parku.
Rekomendacja: Pomyśleć o bardziej przystępnej nazwie dla usługi, osadzić ją w lokalnej rzeczywistości (np. gwara śląska), komunikować
usługę prostszym językiem.
4. Organizowanie warsztatów tematycznych będzie wiązało się z za wysokim progiem wejścia w usługę i sprawi, że ciężko będzie pozyskać
pierwszych korzystających z niej.
Rekomendacja: Obniżenie progu wejścia poprzez umożliwienie organizacji mniej wymagających wydarzeń, np. imprez prywatnych
lub zapewnienie wsparcia (szkolenia, coaching) dla organizatorów wydarzeń.
5. Skąd będą się brali organizatorzy? Jak przetestować czy mieszkańcy będą zainteresowani organizacją wydarzeń
w Parku?
Rekomendacja: Zbudowanie bazy partnerów, którym będzie można powierzyć organizację pierwszych wydarzeń
i dzięki temu zamodelować podobne zachowania wśród szerszej grupy użytkowników Parku.

 

FAZA DELIVER (WDROŻENIE PROJEKTU)

09.06.2018 wzięliśmy udział w “Śniadaniu na trawie” organizowanym w Parku
Śląskim, celem zaprezentowania koncepcji usługi i zbadania nastrojów jakie
budzi. Przy tej okazji mieliśmy szansę porozmawiać z mieszkańcami okolicy. Udało nam się też zebrać
26 ankiet . Celem ankiet było zweryfkowanie zastanego poczucia wpływu na wydarzenia w Parku, a także sprawdzenie gotowości ankietowanych do zorganizowania i uczestniczenia w wydarzeniach Hubu kreatywnego oraz do korzystania z przestrzeni co-workingowej.

Hipotezy kluczowe dla usługi:  

1. Jeżeli stworzymy możliwość łatwego realizowania w Parku Śląskim oddolnych
inicjatyw, użytkownicy będą gotowi poświęcić swój czas i energię, aby organizwać w Parku własne wydarzenia.
2. Jeżeli udostępnimy w Parku odpowiednio wyposażoną przestrzeń coworkingową, to pracownicy okolicznych frm oraz mieszkające w okolicy osoby wolnych zawodów, będą przychodzić do Parku, aby w nim pracować.
  

IDENTYFIKACJA WIZUALNA HUBU KREATYWNEGO