EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 270 DRZEW W PARKU SKARYSZEWSKIM im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO  w WARSZAWIE

LOKALIZACJA: 

Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie 

AUTORZY: 

Monika Marzuchowska, Maciej Motas (arborysta.com), Rita Pulikowska, Maja Przyjazna 

ROK:

2018 

Celem opracowania jest wykonanie opinii dendrologicznej drzew, która
zawiera: ocenę stanu zdrowotnego, stabilności drzewa, ocenę stopnia
zagrożenia ludzi i mienia w najbliższym otoczeniu oraz zalecenia.
  

W skład oceny drzewa wchodzi podstawowa diagnostyka drzewa bazująca na metodzie VTA (Visual Tree Assessement) powszechnie
wykorzystywanej m.in. w Europie i USA.
Ponadto dla wybranych drzew przeprowadzono nieinwazyjne
specjalistyczne badanie stanu zachowania pnia, wykonanego przy
pomocy tomografu impulsowego ARBOTOM™