EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 100 DRZEW W ALEI JESIONOWEJ W PARKU SKARYSZEWSKIM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO ZLOKALIZOWANYM PRZY ALEI WASZYNGTONA W WARSZAWIE

Lokalizacja: Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie
Autorzy:  Monika Marzuchowska, Maciej Motas (arborysta.com), Joanna Lewandowska
Rok: 2018

Celem opracowania jest wykonanie opinii dendrologicznej drzew, która zawiera: ocenę stanu zdrowotnego, stabilności drzewa, ocenę stopnia zagrożenia ludzi i mienia w najbliższym otoczeniu oraz zalecenia

W skład oceny drzewa wchodzi – podstawowa diagnostyka drzewa bazująca na metodzie VTA (Visual Tree Assessement) powszechnie wykorzystywanej m.in. w Europie i USA. Ponadto dla wybranych drzew przeprowadzono nieinwazyjne specjalistyczne badanie stanu zachowania pnia, wykonanego przy pomocy tomografu impulsowego ARBOTOM™