ROZPOZNANIE UWARUNKOWAŃ DLA KONCEPCJI EKSPERYMENTALNYCH OBSZARÓW ZIELONYCH W RAMACH PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO ‚GROW GREEN’

Lokalizacja: osiedle Ołbin, Wrocław
Autorzy:  Monika Marzuchowska, Maciej Motas (arborysta.com)
Opracowanie na zlecenie: PHU Dwornicza s.c.
Rok: 2018

Przedmiotem opracowania są studia przedprojektowe dla fragmentu osiedla Ołbin we Wrocławiu obejmującego w szczególności ulicę Daszyńskiego i znajdujących się w jej pobliżu 7 obszarów, w obrębie których realizowane będą demonstratory, w tym parki kieszonkowe, nasadzenia drzew i krzewów, ogrody deszczowe oraz inne innowacyjne rozwiązania związane z przystosowaniem przestrzeni publicznych do zmian klimatu.

Opracowanie ma na celu opracowanie najbardziej efektywnych metod poprawy warunków siedliskowych drzew na terenie objętych opracowaniem. Przyjęto metodykę pracy, w której najpierw wyznaczono określone grupy drzew a następnie zaproponowano zabiegi poprawiające warunki stanowiskowe. Oczekiwanym efektem ma być lepszy wzrost istniejących drzew a następnie możliwość utworzenia zieleni piętrowej z udziałem krzewów i roślin zielnych

.