PRZEGLĄD 86 SZTUK DRZEW POD KĄTEM WYZNACZENIA ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH ORAZ KWALIFIKACJI CZĘŚCI Z NICH DO POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI Z UŻYCIEM SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ

Lokalizacja: Lubin, woj. lubuskie
Autorzy:  Monika Marzuchowska, Maciej Motas (arborysta.com), Piotr Czarny (Silveco)
Rok: 2018

Opracowanie dotyczy wykonania przeglądu stanu zdrowotnego 86
szt. drzew zlokalizowanych na terenie miasta Lubin.
Celem opracowania jest wykonanie opinii dendrologicznej drzew,
która zawiera: ocenę stanu zdrowotnego, stabilności drzewa, ocenę
stopnia zagrożenia ludzi i mienia w najbliższym otoczeniu oraz
zalecenia.

W skład oceny drzewa wchodzi – podstawowa diagnostyka drzewa
bazująca na metodzie VTA (Visual Tree Assessement) powszechnie
wykorzystywanej m.in. w Niemczech