EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA SOSNY WEJMUTKI ZLOKALIZOWANEJ W ZABYTKOWYM ZAŁOŻENIU PARKOWYM W POKOJU

Lokalizacja: Park w Pokoju (woj. opolskie)
Autorzy:  Monika Marzuchowska, Maciej Motas (arborysta.com), Joanna Lewandowska 
Rok: 2018

Ekspertyza dotyczy pomnika przyrody – sosny wejmutki zlokalizowanej
w zabytkowym założeniu parkowym w Pokoju.

Zakres ekspertyzy obejmuje: ocenę stanu zdrowotnego, stabilności drzewa, ocenę stopnia zagrożenia ludzi i mienia w najbliższym otoczeniu oraz zalecenia.

W skład oceny drzewa wchodzi podstawowa diagnostyka drzewa bazująca na metodzie VTA (Visual Tree Assessement) powszechnie wykorzystywanej m.in. w Europie i USA. Ponadto dla wybranych drzew przeprowadzono nieinwazyjne
specjalistyczne badanie stanu zachowania pnia, wykonanego przy
pomocy tomografu impulsowego ARBOTOM™