EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA POMNIKA PRZYRODY DĘBU SZYPUŁKOWEGO ‘BARTUŚ’ ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

Lokalizacja: PN „Bory Tucholskie”, powiat: chojnicki, woj. pomorskie
Autorzy:  Monika Marzuchowska, Maciej Motas (arborysta.com)
Rok: 2018

Opracowanie dotyczy pomnika przyrody – dębu szypułkowego „Bartuś”
zlokalizowanego w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Zakres ekspertyzy obejmuje: ocenę stanu zdrowotnego, stabilności drzewa, ocenę stopnia zagrożenia ludzi i mienia w najbliższym otoczeniu oraz zalecenia.

W skład oceny drzewa wchodzi podstawowa diagnostyka drzewa bazująca na metodzie VTA (Visual Tree Assessement) powszechnie wykorzystywanej m.in. w Europie i USA. Ponadto dla wybranych drzew przeprowadzono nieinwazyjne specjalistyczne badanie stanu zachowania pnia, wykonanego przy pomocy tomografu impulsowego ARBOTOM™